AMBER İÇİNDEKİ MİLYONLARCA YILLIK FOSİLLER EVRİMİ YALANLIYOR- III

50-35 MİLYON YILLIK BALTIK AMBERLERİ

50-35 milyon yıllık sinek

50-35 milyon yıllık hamam böceği

50-35 milyon yıllık sinek

50-35 milyon yıllık uçan karınca

50-35 milyon yıllık hamam böceği

50-35 milyon yıllık kanatlı böcekler

50-35 milyon yıllık örümcek

50-35 milyon sinek yiyen örümcek ve mayt

50-35 milyon yıllık dört kanatlı böcek

50-35 milyon yıllık sinek

50-35 milyon yıllık kanatlı böcek

50-35 milyon yıllık örümcek

50-35 milyon yıllık 2 sinek

50-35 milyon yıllık kanatlı karınca

50-35 milyon yıllık karınca tarafından taşınan yaprak biti.

 

 

50-35 milyon yıllık mayt

 

 

 

Yaklaşık 24 milyon yıllık Dominik amberi kırbaçlı akrep fosili.

Resimdeki amberin içinde bir düzineden fazla çiçek fosili bulunmaktadır. Çiçekler Lupin çiçekleri olup 24 milyon yıllıktır.

 

MİLYONLARCA YILDAN BERİ DEĞİŞMEYEN, AMBER İÇİNDE CANLILAR

23-14 milyon yıllık, Dominik amberi içinde araknid sınıfına ait bir tür.

54-23 milyon yıllık, Baltık amberi içinde bir mayt

54-23 milyon yıllık, Baltık amberi içinde bir yalancı akrep.

Amber içindeki bu canlıların tamamı, günümüzdeki örneklerinden farksızdırlar.

54-23 milyon yıllık, Baltık amberi içinde bir tatarcık

54-23 milyon yıllık, Baltık amberi içinde bir güve sineği

54-23 milyon yıllık, Baltık amberi içinde iki tane sinek (Brachycera: Rhagionidae)

54-23 milyon yıllık, Baltık amberi içinde bir tür tatarcık (Nematocera: Cecidomyiidae)

54-23 milyon yıllık, Baltık amberi içinde bir kara sinek

23-14 milyon yıllık, Dominik amberi içinde iki tane sinek

23-14 milyon yıllık, Dominik amberi içinde büyük bir termit

54-23 milyon yıllık, Baltık amberi içinde bir at sineği

23-14 milyon yıllık, Dominik amberi içinde bir sivrisinek

54-23 milyon yıllık, Baltık amberi içinde bir örümcek (Araneae) ve bir araknid (Opiliones) bulunuyor. Araknid örümceğin üstünde görünüyor.

23-14 milyon yıllık, Dominik amberi
içinde bir arı

54-23 milyon yıllık, Baltık amberi içinde bir tür böcek (Archaeognatha)

Canlılar, milyonlarca yıl boyunca değişmeden kalmışlardır. Fosil kayıtları evrimi çürütmüş,
Yaratılış Gerçeğini ispat etmiştir.

23-14 milyon yıllık, Dominik amberi içinde bir tür böcek (Collembola)

54-23 milyon yıllık, Baltık amberi içinde bir tür sineğe ait, üst üste gelmiş kanat.

54-23 milyon yıllık, Baltık amberi içinde küçük parlak bir böcek (Zygentoma)

Fosil kayıtlarında, evrimcilerin iddia ettikleri, hayali ara geçiş örneklerinden eser yoktur. Fosiller, milyonlarca yıl önce yaşayan canlıların, günümüzdekilerle aynı olduğunu göstermektedir.

23-14 milyon yıllık, Dominik amberi içinde birkaç tane termit, bir tür uçmayan sinek ve bir böcek yer alıyor.
Yanda, böceklerin yakın çekimleri görülmektedir.

23-14 milyon yıllık, Dominik amberi içinde tahta biti (Crustacea:Isopoda)

54-23 milyon yıllık, Baltık amberi içinde bir sinek (Brachycera: Empididae)

23-14 milyon yıllık, Dominik amberi içinde iki karınca

Yeryüzünde evrim yaşanmamıştır. Yaşayan fosiller, bu açık gerçeğin birer kanıtıdır.

 

25 MİLYON YILLIK AMBER İÇİNDE KERTENKELE

Kabuğundan yeni çıkmış bu yavru kertenkele fosili 25 milyon yıl öncesine ait.

 

40 MİLYON YILLIK AMBER İÇİNDE SİNEKLER

40 MİLYON YILLIK SİNEKLER VE GÜNÜMÜZ DE YAŞAYAN BİR SİNEK ÖRNEĞİ

 

50 MİLYON YILLIK BALTIK AMBERLERİ İÇİNDE CANLILAR

50 milyon yıllık, bu parça içinde çeşitli canlılar bulunmaktadır.

50 milyon yıllık  örümcek ağı.

50 milyon yıllık  hamamböceği larvası.

50 milyon yıllık, amber içinde çok iyi korunmuş durumdaki küçük bir örümcek (birkaç milimetre uzunluğunda).

50 milyon yıllık böcek fosili.

50 milyon yıllık, çok iyi korunmuş bir örümcek fosili.

Evrim teorisi tarihe karışmıştır, yaşayan fosiller bunun en büyük delillerindendir.

 

24-5 MİLYON YILLIK DOMİNİK AMBERLERİ

24-5 miyon yıllık bal peteği fosili.

24 miyon yıllık İğnesiz arı

 

Allah'ın, gökte ve yerde olanların hepsini bilmekte olduğunu bilmiyor musun? Gerçekten bunlar bir kitaptadır. Hiç şüphesiz bunlar(ı bilmek), Allah için pek kolaydır. Onlar, Allah'ı bırakıp da (Allah'ın) kendisine bir delil indirmediği ve haklarında (hiç bir) bilgileri olmayan şeylere tapıyorlar. Zulmedenler için hiç bir yardımcı yoktur.
(Hac Suresi, 70-71)

50-40 MİLYON YILLIK BALTIK AMBERLERİ

50-40 milyon yıllık sivrisinek türü

50-40 milyon yıllık caddis sineği

 

50 MİLYON YILLIK BALTIK AMBERLERİ

50 milyon yıllık sinek fosili

Tek amber içinde 50 milyon yıllık  iki sinek fosili.

50 milyon yıllık örümcek fosili, günümüz örümceklerinden tam anlamıyla farksızdır. 

50 milyon yıllık böcek fosili

50 milyon yıllık böcek fosili

50 milyon yıllık bir çeşit bit fosili.

50 milyon yıllık örümcek fosili

50 milyon yıllık örümcek fosili

Tek amber içinde 50 milyon yıllık iki sinek fosili

 

Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Şüphesiz Allah, Gani (hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayan)dır,
Hamid (hamd da yalnızca O'na ait)tir.
(Lokman Suresi, 26)

50 MİLYON YILLIK BALTIK AMBERLERİ

50 milyon yıllık sinek fosili

Tek amber içinde 50 milyon yıllık  iki sinek fosili.

50 milyon yıllık örümcek fosili, günümüz örümceklerinden tam anlamıyla farksızdır. 

50 milyon yıllık sinek fosili

50 milyon yıllık kelebek fosili.

50 milyon yıllık karınca fosili.

BU CANLILAR, MİLYONLARCA YIL BOYUNCA HİÇBİR DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMAMIŞLARDIR.

50 milyon yıllık sinek fosili

50 milyon yıllık bitki böceği fosili.

50 milyon yıllık örümcek fosili.

50 milyon yıllık karınca fosili.

50 milyon yıllık sinek fosili.

50 milyon yıllık sinek fosili.

EVRİM SÜRECİ DİYE BİR ŞEY YAŞANMAMIŞTIR.

50 milyon yıllık sinek fosili.

Tek amber içinde 50 milyon yıllık iki sinek fosili.

50 milyon yıllık bir çeşit bit fosili.

50 milyon yıllık sinek fosili.

50 milyon yıllık yaprak biti fosili.

50 milyon yıllık karınca fosili.

BU CANLILAR, HER ZAMAN BAHÇEDE, SOKAKTA GÖREBİLECEĞİMİZ CANLILARDIR.

50 milyon yıllık böcek fosili.

50 milyon yıllık kelebek fosili.

50 milyon yıllık sinek fosili.

50 milyon yıllık sinek fosili.

50 milyon yıllık karınca fosili.

50 milyon yıllık sinek fosili.

Bir amberin içinde saklanmış her bir fosil, Allah'ın milyonlarca yıl boyunca sergilediği üstün sanatın birer tecellisidir.

50 milyon yıllık sinek fosili.

50 milyon yıllık böcek fosili.

50 milyon yıllık sinek fosili.

 

Ey insanlar, (size) bir örnek verildi; şimdi onu dinleyin. Sizin, Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız -hepsi bunun için biraraya gelseler dahi- gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de.
(Hac Suresi, 73)

50 MİLYON YILLIK BALTIK AMBERLERİ

50 milyon yıllık örümcek fosili.

50 milyon yıllık sinek fosili.

50 milyon yıllık karınca fosili.

50 milyon yıllık böcek fosili.

50 milyon yıllık karınca fosili.

50 milyon yıllık böcek fosili.

Evrimciler insanları, milyonlarca yıl önce yeryüzünün garip canlılarla dolu tamamen farklı bir yer olduğuna inandırmaya çalışırlar. Oysa günümüzden yüz milyonlarca yıl önce de aynı sinekler uçmakta, aynı balıklar yüzmekte, aynı örümcekler ağ kurmaktadır. Onları şimdi en kusursuz halleriyle yaratan Allah, kuşkusuz dilediği bir zamanda aynı kusursuzlukla yaratmaya kadirdir.

50 milyon yıllık sinek fosili.

50 milyon yıllık böcek fosili.

50 milyon yıllık bir tür bit fosili.

50 milyon yıllık karınca fosili.

50 milyon yıllık karınca fosili.

50 milyon yıllık böcek fosili.

 

Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah, herşeyi kuşatandır.
(Nisa Suresi, 126)

50 MİLYON YILLIK BALTIK AMBERLERİ

50 milyon yıllık sinek fosili.

50 milyon yıllık sinek fosili.

50 milyon yıllık sinek fosili.

50 milyon yıllık sinek fosili.

50 milyon yıllık sinek fosili.

50 milyon yıllık karınca fosili.

FOSİL BULGULARI ARASINDA TEK BİR ARA FORM  ÖRNEĞİNE RASTLANMAMIŞTIR.

50 milyon yıllık böcek fosili.

50 milyon yıllık sinek fosili.

50 milyon yıllık sinek fosili.

50 milyon yıllık sinek fosili.

50 milyon yıllık sinek fosili.

50 milyon yıllık böcek fosili.

ON MİLYONLARCA YILLIK FOSİLLER, GÜNÜMÜZDEKİ ÖRNEKLERİNDEN FARKSIZDIR.

50 milyon yıllık termit fosili.

Tek amber içinde 50 milyon yıllık üç sinek fosili.

50 milyon yıllık sahte akrep fosili.

Evrimciler, ele geçirdikleri sayısız fosil örneği içinden sadece tek bir ara geçiş formuna rastlasalardı -ki böyle bir şey imkansızdır-, kuşkusuz bunu sayısız yerde en büyük delil olarak kullanır, sayısız kitaba konu yaparlardı. Evrimcilerin fosil kayıtları konusunda suskun kalmalarının tek nedeni vardır:Tüm fosil örneklerinin 'Yaratılış Gerçeği'ni ilan etmesi.

50 milyon yıllık karınca fosili

50 milyon yıllık örümcek ağı.

50 milyon yıllık sinek fosili.

 

Bu, Allah'ın yaratmasıdır. Şu halde, O'nun dışında olanların yarattıklarını Bana gösterin. Hayır,
zulmedenler, açıkça bir sapıklık içindedirler.
(Lokman Suresi, 11)

50 MİLYON YILLIK BALTIK AMBERLERİ

50 milyon yıllık karınca fosili

50 milyon yıllık örümcek fosili.

50 milyon yıllık yaprak biti fosili.

50 milyon yıllık böcek fosili.

50 milyon yıllık sinek fosili.

50 milyon yıllık örümcek fosili.

Yeryüzü, içinde milyarlarca yıllık fosilleri barındıran mükemmel bir koruyucudur. Yeryüzünün her bir yanından toplanmış sayısız fosil, en önemli gerçeği gözler önüne sermiştir: Tüm varlıklar Yüce Allah'ın eseridir.

50 milyon yıllık bir tür sivrisinek fosili

50 milyon yıllık yaprak biti fosili.

50 milyon yıllık sinek fosili.

24 milyon yıllık tipula sineği fosili.

Amber içinde 50 milyon yıllık  örümcek ağı, örümcek, akar ve eşek arısı fosilleri.

50 milyon yıllık sinek fosili.

FOSİL KAYITLARI YARATILIŞ GERÇEĞİNİ GÖSTERMİŞTİR. EVRİMCİLERİN BU KONUDAKİ
SESSİZLİKLERİNİN TEK SEBEBİ BUDUR.

50 milyon yıllık örümcek fosili.

50 milyon yıllık güve sineği fosili.

Amber içinde iki örümcek ve bir karınca fosili.
(50 milyon yıllık)

Darwinizm'in ara geçiş iddiası bir yalandır. Canlılar evrimleşmemiştir. Yaşayan fosiller bunun en önemli delillerindendir. Yeryüzü, Darwin'in hayali olan ara geçiş örnekleriyle değil, milyonlarca yıl önce yaşamış günümüz canlılarıyla doludur. 

50 milyon yıllık bir çeşit sinek türü ve amberin büyütülmüş hali.

50 milyon yıllık bir çeşit sinek türü ve amberin büyütülmüş hali.

 

Göklerde ve yerde olan (herkesin ve her şeyin) tümü Rahman (olan Allah)a, yalnızca kul olarak gelecektir. Andolsun, onların tümünü kuşatmış ve onları sayı olarak saymış bulunmaktadır.Ve onların hepsi, kıyamet günü O'na, 'yapayalnız, tek başlarına' geleceklerdir.
(Meryem Suresi, 93-95)

50 MİLYON YILLIK BALTIK AMBERLERİ

Amber içinde bir çok akar ve tatarcık fosilleri. (50 milyon yıllık)

50 milyon yıllık sinek fosili

50 milyon yıllık iki tatarcık fosili ve amberin büyütülmüş hali.

50 milyon yıllık bir tür sivrisinek fosili

24 milyon yıllık kanatlı karınca fosili.

50 milyon yıllık örümcek fosili ve amberin büyütülmüş hali.

Hiçbir canlı, Darwin'in ortaya atıp takipçilerinin de savunduğu gibi, hayali bir evrimsel gelişim geçirmemiştir. Yaşayan fosiller, evrimi kesin olarak reddetmektedir.

Güveler de milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramamışlardır. Amber içindeki güve fosili bunun bir delilidir.

50 milyon yıllık bir tür dişi sivrisinek fosili.

Üç adet bir tür sivrisinek fosili (50 milyon yıllık)ve amberin büyütülmüş hali.

Yumurtlarken ölen güve amberi.

Ağzında böcek taşıyan kraliçe karınca amberi.

Örümcek fosili ve kök parçaları fosili. (50 milyon yıllık)

Milyonlarca yıl önceki dünyayı görmüş, o dönemin şartlarında yaşamış olan bu canlılar, günümüze kadar, hiç değişmeden yaşamaya devam etmişlerdir. Milyonlarca nesil geçirmiş, ama günümüzdeki türdeşlerinden hiçbir farklı özellik göstermemişlerdir. Darwinistlerin iddia ettiği evrim yaşanmamıştır. Yaşayan fosillerin tümü, canlı tarihindeki bu "değişmezliği" açıkça ilan etmektedir.

Karın bölgesine mayt yapışmış tatarcık amberi.

Zar kanatlılardan bir böcekve selvi dalı amberi.

AMBER İÇİNDE MAYIS SİNEĞİ
Mayıs sinekleri birkaç saat ya da birkaç gün gibi çok kısa bir süre yaşarlar. Resimde ambere yakalanmış bir mayıs sineği.