AMBER İÇİNDEKİ MİLYONLARCA YILLIK FOSİLLER EVRİMİ YALANLIYOR- II

90-94 milyon yıllık kurbağa fosilinden de anlaşıldığı gibi, 90 milyon yıl önce kurbağalar nasıllarsa, günümüzde de aynı şekildedirler.

90-94 milyon yıllık geko fosili de canlıların hiçbir evrim geçirmediklerinin delillerinden biridir.

25-30 milyon yıllık kırkayak fuosiliyle bugün yaşayan kırkayaklar birbirlerinden tamamen farksızdırlar.

 

23.8-5.3 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT BÖCEK  FOSİLLERİ
DOMİNİK AMBERLERİ

5.3-1.8 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT  BÖCEK  FOSİLİ

AFRİKA AMBERİ

AMERİKA DOĞA TARİHİ MÜZESİNDEN

25 MİLYON YILLIK AMBER
Mantise saldıran üç karınca.

25 MİLYON YILLIK BÖCEK AMBERİ
Çeşitli kanatlı böcekler.
AMERİKA DOĞA TARİHİ MÜZESİNDEN

 

Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur, itaat-kulluk da (din de) sürekli olarak O'nundur. Böyleyken Allah'tan başkasından mı korkup-sakınıyorsunuz?

(Nahl suresi, 52)

25 MİLYON YILLIK MANTİS AMBERİ

30-25 MİLYON YILLIK TERMİT AMBERİ

30 MİLYON YILLIK KERTENKELE

20 MİLYON YILLIK AMBER İÇİNDE BİR KUŞ TÜYÜ
20 milyon yıllık kuş tüyü fosili.
Yukarıdaki kuş tüyü fosili, Dominik Cumhuriyeti’ndeki La Toca madeninde bulunmuştur.

120 MİLYON YILLIK LÜBNAN AMBERİ
Bir tatarcık türü.

24 milyon yıllık güve amberi.

Bu tatarcık dinazorların neslinin tükenmesinden 40 milyon yıl sonra yaşamıştır.

25 MiLYON YILLIK DOMİNİK AMBERİ
Örümcek ağına takılmış iki tatarcık.

90 MİLYON YILLIK AMBER
Bir arı türü. (yanda)

Yeryüzü, birbirinden farklı oldukça fazla sayıda türe sahiptir. Bu canlılar, Darwinizm'i tümüyle ortadan kaldıran birbirinden kompleks özelliklerle donatılmışlardır. Darwinistler bu gerçeğe karşı bir açıklama bulmazlarken, bu canlıların milyonlarca yıl önceki kusursuz haldeki fosilleri, onları tam anlamıyla açıklamasız bırakır. Milyonlarca yıl öncesine ait yaşayan fosiller, canlıların evrimleşmediğini, evrim teorisinin delilsiz ve tamamen geçersiz bir teori olduğunu gözler önüne sermektedir. Canlılar, tüm kompleks donanımları ve türlerine has özellikleri ile milyonlarca yıl önce de, şimdi olduğu gibi Allah'ın yarattığı birer mucizedirler.

 

24 MİLYON YILLIK DOMİNİK AMBERLERİ

24 milyon yıllık bir tür bitki böceği

24 milyon yıllık, aynı amber içinde kanatlı termit, bir dişi işçi arı ve bir kanatlı böcek larvası.

24 milyon yıllık bir tür bitki böceği

24 milyon yıllık üç kanatlı böcek yakın çekim.

24 milyon yıllık üç kanatlı böcek

24 milyon yıllık, tek bir amber içinde örümcek, tatarcık, sinek ve bir mayt fosilleri.

24 milyon yıllık kanatlı termit

24 milyon yıllık sivrisinek

24 milyon yıllık mayt

24 milyon yıllık karınca

24 milyon yıllık yalancı akrep

24 milyon yıllık yalancı akrep

24 milyon yıllık bitki özüyle beslenen bir tür böcek.

Dominik Cumhuriyeti'nin La Torca bölgesinden 24 milyon yıllık  amber içinde günümüzde de yaşamakta olan çeşitli canlılar.

24 milyon yıllık ağaç kabuğu biti

Allah'ın gökleri ve yeri hak ile yarattığını görmüyor musunuz? Dilerse sizi giderir-yok eder ve yeni bir halk getirir. Bu, Allah'a göre güç değildir.
(İbrahim Suresi, 19-20)

LÜBNAN’DA BULUNAN 130 MİLYON
YILLIK ÇİÇEK AMBERİ

 

50-35 MİLYON YILLIK BALTIK AMBERLERİ

50-35 milyon yıllık bir çift sinek

50-35 milyon yıllık örümcek

30 MİLYON YILLIK DOMİNİK AMBERİ
Yalancı akrep

Canlılar, milyonlarca yıl önceki halleriyle fosilleşmişler ve geride örneklerini bırakmışlardır. Bu fosiller, günümüz canlılarıyla aynı olduklarından, Darwinizm'in "ara geçiş" iddiasını çürütmüşlerdir.  

50 milyon yıllık yapışkan sıvıya takıldıktan sonra hortumu kopan bir yaprak biti.

50-35 MİLYON YILLIK KARINCA AMBERİ

 

... "Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herşeyi bilen,
hüküm ve hikmet sahibi olansın."
(Bakara Suresi, 32)

  LÜBNAN’DA BULUNAN 140-110 MİLYON  YILLIK FOSİL AMBERLERİ 

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

BU AMBERLER İÇİNDEKİ SİNEK VE BÖCEKLER GÜNÜMÜZDE DE YAŞAMAKTADIRLAR

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

BU AMBERLER İÇİNDEKİ SİNEK VE BÖCEKLER GÜNÜMÜZDE DE YAŞAMAKTADIRLAR

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

BU AMBERLER İÇİNDEKİ SİNEK VE BÖCEKLER GÜNÜMÜZDE DE YAŞAMAKTADIRLAR

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

BU AMBERLER İÇİNDEKİ SİNEK VE BÖCEKLER GÜNÜMÜZDE DE YAŞAMAKTADIRLAR

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

BU AMBERLER İÇİNDEKİ SİNEK VE BÖCEKLER GÜNÜMÜZDE DE YAŞAMAKTADIRLAR

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

140-110 MİLYON YIL

Her şeyi yoktan yaratmaya gücü yeten Allah, her bir canlıyı, en kompleks ve üstün özellikleriyle dilediği zamanda ve dilediği şekilde yaratmaya kadirdir. Darwinizm, bu gerçek karşısında tümüyle çöküntüye uğramıştır.

 

Görmüyorlar mı; gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya gücü yeter ve onlar için kendisinde şüphe olmayan bir süre (ecel) kılmıştır. Zulmedenler ise ancak inkarda ayak direttiler.
(İsra suresi, 99)

MİLYON YILLIK FOSİL AMBERLERİ

40-35 milyon yıllık mükemmel bir şekilde korunmuş küçük parazitik bir arı türü. Kanatlar, anten, kompleks yapıdaki gözler ve eklemler bozulmamış şekilde kalmıştır.

25-20 milyon yıllık iki farklı böcek fosili

25-20 milyon yıllık amberleşmiş böcek fosili. Reçineden kurtulmaya çalışan böcekler bazen kanat ya da bacak gibi vücutlarının bazı parçalarını feda ederek kurtulmayı başarırlar. Bu amber örneğinde böceğin sadece kanatları kalmış.

Günümüzde halen yaşayan 25-20 milyon yıllık Sciarid sinekleri, milyonlarca yıl önce tropik amber ormanlarında da yaşıyorlardı. Bu örnek, kanatlar, bileşik gözler ve bacaklar gibi çok iyi korunmuş yapısal detayları açıkça göstermektedir.

Dominik amberi içindeki ağaç kabuğu biti fosili. Bu böcek, 25 milyon yıl önce içine düştüğü amberde son derece iyi muhafaza edilmiştir. Öyle ki anten uzantıları ve kanat renkleri olduğu gibi kalmıştır.

O, gökleri ve yeri hak olarak yaratandır. O'nun "ol" dediği gün (her şey) oluverir, O'nun sözü haktır. Sur'a üfürüldüğü gün, mülk O'nundur. O, gaybı ve müşahede edilebileni bilendir.
O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır.
(Enam Suresi, 73)

40-30 milyon yıllık amber içinde sinek larvası.

Yaklaşık 50-35 milyon yıllık Baltık amberi içinde mayt fosili.

25-20 milyon yıllık Astropikal Karınca. Bacaklarının bazı kısımları eksik olmasına rağmen, bu işçi karınca çok iyi korunmuştur. Göz ve vücut tüyleri de hala mevcuttur.

40 milyon yıllık sinek fosili.

35-30 milyon yıllık çekirge fosili. Zamanla amber, reçine oluşumundaki fiziksel ve kimyasal işlemler ile kimyasal olarak değişerek altın rengini almıştır. Gözler bacaklar, anten ve diğer detaylar çok iyi korunmuştur.

Dış yüzey detayları çok iyi korunmuş yaklaşık 50-35 milyon yıllık Baltık amberi içinde sinek fosili.

25-20 milyon yıllık küçük böcek fosili. Dış vücut detayları incelikle korunmuş.

25 milyon yıllık tatarcık fosili. Petek gözler ve diğer yapısal detayları ile bu örnek oldukça iyi korunmuştur.

Yaklaşık 50-35 milyon yıllık kertenkele fosili

25-20 milyon yıllık Dominik amberi içinde rüzgar akrebi

Yaklaşık 25 milyon yıllık Dominik amberi içindeki bu örnek ilk bakışta kanatlı bir karıncayı andırıyor olsa da aslında çok küçük, parazitik bir eşek arısıdır.

Tek bir amber içinde 25-20 milyon yıllık örümcek ve sinek fosili. Örümcek avcı ve sinek de onun avı konumunda duruyor.

Baltık amberi içinde kanatlı bir termit. Termitler tahtadaki selülozu gıda olarak tükettikleri için onları ormanlarda görmek oldukça sık rastlanan bir durumdur.

45-30 milyon yıl önce var olan Baltık bölgesindeki amber ormanları da termitlerin sık görüldüğü bölgelerden biridir.

 

Haberin olsun, göktekilerin ve yerdekilerin tümü gerçekten Allah'ındır. Haberin olsun; şüphesiz Allah'ın va'di haktır; ancak onların çoğu bilmezler. O, diriltir ve öldürür. Ve O'na döndürüleceksiniz.
(Yunus Suresi, 55-56)

25 MİLYON YILLIK KURBAĞA FOSİLİ

Tüm varlıkların hakimi ve Yaratıcısı Allah'tır. Darwinistler, bu gerçeği reddettikleri için canlılardaki mükemmel özelliklerin açıkça yaratılış gerçeğini gösterdiğini görmezden gelirler. Ancak fosil biliminin ve canlılardaki kompleks özelliklerin gösterdiği gerçek tektir. Canlılar, Allah'ın yüce kudretinin ve üstün gücünün bir tecellisidirler.

 

Onu istediğimizde herhangi bir şey için sözümüz, ona yalnızca "Ol" demekten ibarettir; o da hemen oluverir.
(Nahl Suresi, 40)

ÇEŞİTLİ BÖCEK FOSİLLERİ AMBERİ

Bu amber içinde, bir çok sayıda böcek fosili yer almaktadır:
Kum sineği, tüylü kanatları ve bedeniyle belirgin olan Güve sineği, karınca ve küçük bir eşek arısı.

Yaşı: Pliosen’den (5-1.8 milyon yıl önce), Pleistosen’e (1.8 milyon yıl önceden 11,000 yıl önce)

TAHTA BİTİ FOSİL AMBERİ

Bu amber nadir rastlanan ve tahta biti olarak adlandırılan canlıya ait fosil içeriyor. Bu amber içinde yer alan diğer canlılar da bir çift küçük eşek arısı, karınca, çeşitli sinekler ve 3 mm boyundaki Bitki Böceği (hemiptera)
Yaşı: Pliosen’den (5-1.8 milyon yıl önce), Pleistosen’e (1.8 milyon yıl önceden 11,000 yıl önce)

 

AMBER İÇİNDE SON DERECE ENDER BULUNAN BASTON BÖCEĞİ

Baston böcekleri doğada nadir bulunduğu gibi amberler içinde de nadir bulunur. Bu amberin içinde sadece baston böceği yok. Onun yanında bir tane uçan böcek, 5 tane de çift kanatlı böcek ve küçük bir örümcek bulunuyor.

Yaşı: Pliosen’den (5-1.8 milyon yıl önce), Pleistosen’e (1.8 milyon yıl önceden 11,000 yıl önce)

 

 

AMBER İÇİNDE MANTİS

Yaşı: Pliosen’den (5-1.8 milyon yıl önce), Pleistosen’e (1.8 milyon yıl önceden 11,000 yıl önce)