AMBER İÇİNDEKİ MİLYONLARCA YILLIK FOSİLLER EVRİMİ YALANLIYOR- I

 Ağaçlardan çıkan amberin canlının üzerine akıp donması ve canlının o haliyle muhafaza edilmesiyle oluşan amber içindeki fosiller, bulunan diğer pek çok fosil gibi çok önemli bir gerçeği göstermektedir: Canlılar milyonlarca yıldır hiçbir değişime uğramamış yani asla evrim geçirmemişlerdir.

Amber içinde bulunan on binlerce fosil, termitlerin hep termit, karıncaların hep karınca, kurbağaların hep kurbağa, yılanların hep yılan, kelebeklerin hep kelebek, güvelerin hep güve, kısacası tüm canlıların dünyaya geldikleri ilk andan itibaren hep aynı özelliklerle, aynı şekilde var olduklarını göstermektedir. Bundan milyonlarca yıl önce yaşamış ve amber içinde muhafaza edilmiş canlılarla, günümüzdeki halleri arasında hiçbir fark yoktur.

Amber içindeki fosiller pek çok bilim adamının önemli uğraş alanlarındandır. Örneğin, California Üniversitesi'nden Prof. George Poinar ve entomolojist Roberta Poinar başta Dominik Cumhuriyeti'ndeki fosiller olmak üzere, dünyanın çeşitli bölgelerinde amber içindeki fosiller üzerinde çok detaylı çalışmalar yürütmüşlerdir. The Amber Forest (Amber Ormanı) adlı eserlerinde yaşları 45-15 milyon yıl arasındaki yüzlerce fosili bir araya getirmişlerdir. The Amber Forest'ta yuvasına yemek götüren, savunma halinde, kamufle olmaya çalışan, yavrularını korumaya uğraşan, düşmanlarını etkisiz hale getirmek için kimyasal madde salgılayan pek çok canlının o anki halleriyle fosilleşmiş örnekleri vardır.

Bundan sonraki bölümlerde bu fosillerin bazı örneklerine yer verilecektir. Şunu da belirtmek gerekir ki, buradaki örnekler sayısız fosilden sadece birkaçıdır, daha binlerce fosil örneği bulunmaktadır. Bu canlılar günümüzde de yaşamaktadır.


45-15 milyon yıllık bu genç tırtıl, uzun ve katı tüyleriyle birlikte çok iyi muhafaza edilmiş.

45-15 milyon yıllık Bryopteris yapraklarının  kenarlarındaki küçük yapılar, kızılyaprak bitkisi üzerindeki tomurcuklarının ilk fosil kaydıdır. Günümüzde de yaşayan örnekleri bulunmaktadır.

45-15 milyon yıllık, 1.3 mm uzunluğunda tohum fosili

45-15 milyon yıllık bu bambu başakçığı, kuş ve memelilerin tüylerine asılabilmek için kancalıdır. Resimde hayvanların tüyleri hala başakçık fosiline bağlı durumdadır.

Yukarıdaki resimde amber içinde 45-15 milyon yıllık bir incir ağacı arısının fosili görülüyor.

45-15 milyon yıllık bu genç tırtıl, uzun ve katı tüyleriyle birlikte çok iyi muhafaza edilmiş.

 

45-15 MİLYON YILLIK AMBERLER

Son derece hareketli bir çekirge türü, 50 milyon yıl önce de günümüzdeki halinden farksız.

Bazı güve larvaları beslendikleri süre boyunca yanlarında taşıdıkları koruyucu bir kutu inşa ederler. Bu kutuları herhangi bir tehlike anında korunma amacıyla kullanırlar. İnşa ettikleri bu kutu ile güveler, yaklaşık 50 milyon yıllık halleriyle sergilenmişlerdir.

45-15 milyon yıllık, henüz kurtçuk aşamasında olan erkek cırcır böcekleri, amber içlerinde bol miktarda bulunmaktadır.

45-15 milyon yıllık amber içinde bir kelebek türünün fosili görülüyor.

45-15 milyon yıllık bir mayt kümesi fosili. Bu maytlar kendilerini taşıyan böceğe yapışırlar.

45-15 milyon yıllık,  Dantel böceklerinin üst kabukları oldukça girintili çıkıntılıdır.

45-15 milyon yıllık, ağaçların gövdelerinin içi ile beslenen, resimde fosili görülen ağaç gövdesi böceği.

Yalancı akrepler genellikle yeni yaşayacak yer bulmak için çeşitli böceklere yapışırlar. Akreple böceğin simbiyoz yaşamı 50 milyon yıllık fosil kayıtlarında olduğu gibi durmaktadır.

45-15 milyon yıllık, teke böcekleri, uzun antenleri ile bilinen böcekler arasında en uzunlardandır.

45-15 milyon yıllık, büyük meyve sineklerinin genellikle çarpıcı kanat desenleri vardır.

45-15 milyon yıllık, bu mayt türünün olgunluğa eriştiğini, sırtındaki yuvarlak halkalardan anlayabiliriz. Halkaların her birinin bulunduğu bölgede de üst derinin döküldüğü göze çarpar.

45-15 milyon yıllık, örümcek ağına yakalanmış bir güve sineği fosili.

45-15 milyon yıllık, iki kollu anteni ile bir erkek testere sineği.

Resimde 45-15 milyon yıllık amber içinde görülen böcek türü (Collembola), çoğunlukla toplu seyahat eden bir arthropoddur.

45-15 milyon yıllık, resimde fosili görülen küçük boyuttaki örümcek arıları, tek bir petek gözü için çok sayıda örümcek toplarlar.

Bir çeşit balon üretmek için bir araya gelen 45-15 milyon yıllık örümceklerin fosilleşmiş halleri. Bu işlem, ipek lifleri aracılığıyla bir yerden bir yere hareket etmeleri gerektiğinde yapılır.

45-15 milyon yıllık, örümcek ağına yakalanmış bir karınca.

Pek çok dişi karınca yumurtalarını korumak amacıyla yanında taşır. Bunun 45-15 milyon yıllık fosilleşmiş bir örneği de yukarıdaki gibidir.

Bu 45-15 milyon yıllık, yalancı akrepler, büyük kıskaçlarıyla minyatür akrebe benzerler fakat bunların öldürücü iğnesi yoktur.

45-15 milyon yıllık, bu dişi araknid, ağaç kabuklarının çatlakları arasına yaptığı ağındaki avları kontrol ederken fosilleşmiş. Üstte solda araknidin şu anki hali görülmektedir.

Resimde 45-15 milyon yıllık fosili görülen, bir rüzgar akrebi türü, av bulmak için ağaç gövdelerinde dolaşır.

45-15 milyon yıllık, bu akrep, açılmış kıskaçları ve zehirli kuyruğuyla savunma pozisyonunda fosilleşmiş haldedir.

45-15 milyon yıllık kuyruksuz kamçılı akrep

 

Biz, bir 'oyun ve oyalanma konusu' olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık. Eğer bir 'oyun ve oyalanma' edinmek isteseydik, bunu, Kendi Katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık, böyle yapardık. Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah'a karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size.
(Enbiya Suresi, 16-18)

45-15 MİLYON YILLIK AMBERLER

45-15 milyon yıllık, dişi kırkayak fosili.

45-15 milyon yıllık, kırkayak fosili.

45-15 milyon yıllık, bir tahta biti fosili.

45-15 milyon yıllık, amber içinde salyangoz fosili.

45-15 milyon yıllık, bu böceklerin sadece tek bir türü (Neomachilellus dominicanus: Meinertellidae: Archaeognatha) Dominik amberi içinde bulunmuştur.

45-15 milyon yıllık, kamuflaj yapabilen bir böcek türü.

3 mm'ye uzayan boyları ile bu böcek türleri kendilerini ağaç gövdesi altına ya da çürüyen bir tahtanın içine saklarlar ve nadiren ortada görülürler. Bu amber 45-15 milyon yıllıktır.

45-15 milyon yıllık kırkayak fosili, bu tür kırkayaklar geceleri avlanmaya çıkarlar.

Deniz kenarları amfipodlar için tek yerleşim bölgesi değildir. 45-15 milyon yıllık, bu amber içindeki böcek türlerinin bir çoğu tropik bölgelerde yaşarlar.

45-15 milyon yıllık, birkaç tane ağaç kabuğu biti, altında dinlenebilecekleri koruyucu barınaklar inşa etmişlerdir.

45-15 milyon yıllık, sarmaşık fosili

Resimde 45-15 milyon yıllık amber içinde fosilleşmiş olan bu mayıs böceğinde görülen geniş göz yapısı dikkat çekicidir.

45-15 milyon yıllık dişi orkide arısının başı.

45-15 milyon yıllık kağıt arısı

45-15 milyon yıllık işçi karınca

45-15 milyon yıllık, karınca eşliğinde bir tırtıl. Boyun bölgesinden çıkan uzantıya dikkat edin. Bu organlar, onlara eşlik eden karıncaları tehlike olduğunda uyaran kimyasal bir madde üretirler. Bu türe ait kelebekler bugün Orta ve Güney Amerika'da bulunmaktadır.

45-15 milyon yıllık erkek caddis sineği amber içinde görülüyor.

Yavaş akan nehirlerde veya göllerde görülen canlılardan biri de suda yaşayan böceklerdir. 45-15 milyon yıllık amber içinde, erkek olan (sağda görülüyor), diğer erkekleri uzak tutmak için korunma pozisyonundayken fosilleşmiş.

Ağaç kabuğu bitine 45-15 milyon yıllık amberlerde yaygın olarak rastlanır. Bu türün kanatlarının üzerindeki damarlarının şekli oldukça dikkat çekicidir.

45-15 milyon yıllık kraliçe arı

45-15 milyon yıllık amber içinde en sık görülen arılardan biri. Bu iğnesiz işçi arı, arka bacaklarına reçineyi yerleştirmiştir.

Yaklaşık 1 mm boyunda olan 45-15 milyon yıllık, bu yetişkin kırkayak, en küçük türlerden biri. Likenlerin üzerinde çok iyi kamufle olmuş haldeyken reçineye yakalanmış.

45-15 milyon yıllık, bu tür yırtıcı maytlar diğer küçük böceklere saldırır ve ön bacaklarındaki sivri diken gibi organı avlarını kolaylıkla yakalamak için kullanırlar.

45-15 milyon yıllık, bu dişi kanatlı böcek, amber içine sıkışmış büyük böcek örneklerinden birini oluşturur.

45-15 milyon yıllık, bu tür yırtıcı maytlar diğer küçük böceklere saldırır ve ön bacaklarındaki sivri diken gibi organı avlarını kolaylıkla yakalamak için kullanırlar.

45-15 milyon yıllık, bambu başakçığının (Gramineae) günümüzde de  örnekleri mevcuttur.

45-15 milyon yıllık, avına saldıran bir reçine böceğinin tek bacağı hala avının üzerinde. Resimde fosil arı saldırganı ile karşı karşıya görülüyor.

45-15 milyon yıllık, tüm kanatlarıyla birlikte bir kraliçe termiti amber içerisinde görmek sıra dışı bir durumdur. Normal koşullarda bazı kanatları, çiftleşme uçuşundan sonra, kanatların gövdeyle birleşme noktasından kopar.

45-15 milyon yıllık yalancı akrep ve karıncanın bir ağaç kabuğunda karşılaşıp mücadele ederken fosilleştikleri görülüyor.

45-15 milyon yıllık, bir çift koni burunlu termit. Bunlar kimyasal püskürtme yapan askerlerdi. Bu başarılı termitler tropiklerde günümüze kadar varlıklarını korumuşlardır.

Karınca yuvalarında yaşayan 45-15 milyon yıllık, bu böcek, karıncaları etkilemek için sıvı salgılamaya yarayan tipik antenlere sahiptir.

45-15 milyon yıllık Miagrammopes türü örümcekler, ağlarına bir av gelip gelmediğini ön ayaklarındaki basınç hissetme mekanizması aracılığıyla anlarlar.

45-15 milyon yıllık, bu kanatsız böcek, mantar ile beslenirken fosilleşmiş durumdadır.

Bu resimde bir örneği görülen 45-15 milyon yıllık çiftçi karıncalar tohum toplarlar.

Kolonisini terk etmeden önce, pullu bir böceği alt çenesiyle yakalamış olan 45-15 milyon yıllık bir kraliçe karınca.

45-15 milyon yıllık, bu karınca böceği kendisini karıncalardan koruyan koruyucu tüylerle kaplıdır.

45-15 milyon yıllık Derbidae (Homoptera) familyasından bu bitki böceği türünün kanat uçlarındaki genişlik dikkat çekicidir.

45-15 milyon yıllık iri işçi karınca

45-15 milyon yıllık, düşmanlarını şaşırtmak için kuyruğu mumla kaplı bir tür bitki böceği.

 

Tarihin En Sapkın Dini: Darwinizm


Arı, çekirge, sivrisinek, sinek, tatarcık... Bu ve buna benzer böcek türlerini hemen herkes bilir. Bahçelerde, sokaklarda, hatta evlerde bu küçük canlılara sıkça rastlamamız mümkündür. Bu küçük hayvanlar yaklaşık 200 milyon yıldır hep aynıdırlar. Evrimcilerin iddiasına göre bu canlılar, dev kuşlara, garip, değişik müthiş canlılara dönüşmelilerdi. Ama bu hiç olmamıştır, yaşayan fosiller bunun açık ispatıdır.

Bir an düşünelim. Bunun tam tersi olsaydı... Her yer ara fosillerle dolu olsaydı... Bu yaşayan fosiller iddia ettikleri gibi gelişme aşamasında anormal varlıklar olsaydı... Kuşkusuz evrimciler bu delillleri sayfalarca yayınlarlardı. Ve teorileri için kesin delilin oluştuğunu iddia ederlerdi. Ama bu milyonlarca delil evrimi değil de yaratılışı tasdik ettiği için bu konuda suskun ve sessizler.

Yaratılışın milyonlarca apaçık delili ortadadır. İnat etmek, anlamazlıktan gelmek, bu mantıksız, tarihin en ilkel ve en sapkın dinini, Darwinizm'i taassupla savunmak bu yüzyılın olağanüstü şaşırtıcı bir olayıdır. İleride insanlık bunu hayret ve şaşkınlıkla hatırlayacaktır.


Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur; hepsi O'na 'gönülden boyun eğmiş' bulunuyorlar.
Yaratmayı başlatan, sonra onu iade edecek olan O'dur; bu O'na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce misal O'nundur. O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
(Rum Suresi, 26-27)

 

45-15 MİLYON YILLIK AMBERLER

45-15 milyon yıllık, kafası dikene benzeyen bir tür böcek, üzerinde bulunduğu bitkide iyi kamufle olmaktadır.

45-15 milyon yıllık Xestocephalus türüne ait olan bu böcek, Dominik amberlerinde en sık rastlanan türdür.

45-15 milyon yıllık bitki böceği amber içinde kalırken kanatlarını geri çekmeye dahi vakti olmamıştır.

45-15 milyon yıllık, bir işçi karınca.

45-15 milyon yıllık, bir tür bitki böceği.

45-15 milyon yıllık ejder böceğinin başı

45-15 milyon yıllık, yarısı yenmiş yaprak fosili.

45-15 milyon yıllık, başının üstünde gözleri olan bu buğday biti türünün burnu bitki dokusuna tam uyumlu şekildedir. 

45-15 milyon yıllık, Polydrusinae (Curculionidae: Coleoptera) alt familyasından yaprakla beslenen bir buğday biti.

45-15 milyon yıllık, kahverengi zarkanatlılar bilinen avcı böceklerdendir ve kanat üzerindeki damarlar detaylı olarak görülmektedir. Günümüz zarkanatlılarından farksızdır.

45-15 milyon yıllık Thymeliaceae familyasından bir çiçek fosili, bu tür günümüzde de mevcuttur.

45-15 milyon yıllık, avcı ekin bitleri, amber ormanındaki en küçük avcılardandır. Uzun ön bacakları avlarını yakalamaya yarar.

45-15 milyon yıllık ateş böcekleri

45-15 milyon yıllık, bu yaprak örneği mimoza türündendir. Günümüz mimozaları ile aynı özellikleri taşımaktadır.

45-15 milyon yıllık, bu eşek arısı türü kıskaçlı uzun bacaklara sahiptir. Günümüzde bu canlının örnekleri yaşamaktadır.

45-15 milyon yıllık, bu asker karınca, bir saldırıdan eşek arısı pupası ile birlikte dönmüştür.

45-15 milyon yıllık, bu eşek arısı türü (Dryinidae: Hymenoptera), konak çekirgenin (Fulgoroidea: Homoptera) tam üstünden ayrılırken.

45-15 milyon yıllık, bir tür eşek arısı (Brachymeria: Chalcidae: Hymenoptera)

BU KİTAPTAKİ GÖRÜNEN FOSİLLERİN TAMAMI, GÜNÜMÜZDE YAŞAYAN CANLILARA AİTTİR. BU GERÇEK, DARWINİZM'İN SAHTE BİR TEORİ OLDUĞUNU İSPAT ETMEKTEDİR.

45-15 milyon yıllık örümcek sineği

45-15 milyon yıllık Erkek kadife karıncası

45-15 milyon yıllık salyangoz sineği

45-15 milyon yıllık büyük kafalı sinekler. Bu canlılar günümüzde dünyanın her yanında yaşamaktadırlar.

45-15 milyon yıllık, bir eşek arısı türü.

45-15 milyon yıllık amber içinde mantis

Yaklaşık 45 milyon yıl önceki böcek, sinek ve arı fosilleri, Darwinizm'e büyük bir meydan okumadır. Evrim teorisine göre, hayali bir evrim sürecinden geçmesi ve ara form niteliğinde olması gereken bu canlılar, günümüzdeki türdeşleriyle tam olarak aynıdır. Bu gerçek, canlıların, tarihin hiçbir döneminde evrim geçirmediklerinin kesin delilidir.

45-15 milyon yıllık tatarcık fosili

45-15 milyon yıllık tatarcık fosili

45-15 milyon yıllık sivrisinek

Günümüzden yaklaşık 45 milyon yıl önce de sinekler, mükemmel ve üstün komplekslikteki petek gözleri ile dünyayı görüyorlardı. Kuş tüyleri, yine aynı aerodinamik kompleks yapıya sahipti. Sinekler, aynı mükemmel mekanizmayı kullanarak uçabiliyorlardı. Bu canlıların hiçbiri, hayali bir evrim sürecine tabi değillerdi. Her biri, en kusursuz donanımlara günümüzden 45 milyon yıl önce de sahiplerdi.

45-15 milyon yıllık erkek pire

45-15 milyon yıllık erkek kene

45-15 milyon yıllık erkek pire

Canlılar, fosil kayıtlarında, günümüz örneklerinden farksız, tam ve kusursuz halleriyle karşımıza çıkmaktadırlar. Evrim teorisi savunucularının teorilerini delillendirebilmek için, sayısız fosil örneği içinde, var olması gereken milyarlarca ara fosil canlısını, delil olarak sunmaları gerekmektedir. Ama tek bir ara geçiş örneği dahi sunamamışlardır.

45-15 milyon yıllık, bir tür ağaçkakan tüyü.

45-15 milyon yıllık kıvrımlı-kanatlı böcek

45-15 milyon yıllık gekonun amber içinde kalmış baş kısmı, tüm detaylarıyla görülebilmektedir. Canlı, şu anki halinden hiçbir farklılık göstermemektedir.

Canlılar, fosil kayıtlarında, günümüz örneklerinden farksız, tam ve kusursuz halleriyle karşımıza çıkmaktadırlar. Evrim teorisi savunucularının teorilerini delillendirebilmek için, sayısız fosil örneği içinde, var olması gereken milyarlarca ara fosil canlısını, delil olarak sunmaları gerekmektedir. Ama tek bir ara geçiş örneği dahi sunamamışlardır.

40-24 milyon yıllık Dominik amberi içinde dantel böceği.

45-15 milyon yıllık, bu termit böceği yassı bedeni sayesinde başını ve diğer organlarını bir zırh gibi koruyabilmektedir.

20 milyon yıllık Dominik amberi içinde karınca.

45-15 milyon yıllık geko fosili

45-15 milyon yıllık parazitik böcek

45-15 milyon yıllık geko fosili

45-15 milyon yıllık kanatlı böcek larvası

Evrim teorisine göre, milyonlarca yıl önce yeryüzünde, yarım kanatlı, garip görünümlü, işlevsiz canlılar var olmalıdır. Ama fosil kayıtları Darwinistleri yalanlamıştır. Amberler içinde olduğu gibi saklanan örnekler, evrimsel süreç masalını tamamen yok etmiştir.

45-15 milyon yıllık bir tür böcek (Cicadellidae: Homoptera). Üzerinde parazitik güve larvası bulunmaktadır.

45-15 milyon yıllık dans sineği

45-15 milyon yıllık meyve sineği ve nematodlar.

Tüm canlıları Allah yaratmıştır. Milyonlarca yıllık fosil örnekleri, bu gerçeği bir kez daha en mükemmel şekli ile göstermiştir. Allah, tüm varlıkların Yaratıcısı, üstün ve güçlü olandır.

45-15 milyon yıllık yaprak böceği fosili.

45-15 milyon yıllık, İki nematod, bir tatarcığın üzerinden ayrılırken.

 

 

De ki: "Göklerde ve yerde ne var? Bir bakıverin." İman etmeyen bir topluluğa apaçık ayetler ve uyarmalar bir şey sağlamaz. (Yunus Suresi, 101)